ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD

Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním v SR upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Živnostenským podnikaním je každé samostatné a sústavné prevádzkovanie činnosti, ktorá nie je vylúčená zo živnostenského zákona vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.


Formuláre

Dôležité odkazy

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktné miesta
Bratislavský kraj

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec

Trnavský kraj

Dunajská Streda
Galanta
Piešťany
Senica
Trnava

Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Považská Bystrica
Prievidza
Trenčín

Nitriansky kraj

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany

Žilinský kraj

Čadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Žilina

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica
Brezno
Lučenec
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žiar nad Hronom

Prešovský kraj

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou

Košický kraj

Košice
Košice-okolie
Michalovce
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka Ministerstva vnútra SR pre živnostenské podnikanie: www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie