COLNÝ ÚRAD

Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Finančnú správu podľa zákona č. 333/2011 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Colný zákon 199/2004 Z. z. upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom , pohyb tovaru medzi colným územím Európskej únie a tretími štátmi na území Slovenskej republiky.


Formuláre

 Dôležité odkazy

 


 Kontaktné miesta
Bratislavský kraj

Bratislava

Trnavský kraj

Dunajská Streda
Galanta
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava

Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Prievidza
Púchov
Trenčín

Nitriansky kraj

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Topoľčany

Žilinský kraj

Čadca
Liptovský Mikuláš
Martin
Ružomberok
Žilina

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica
Lučenec
Zvolen

Prešovský kraj

Bardejov
Humenné
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Svidník

Košický kraj

Haniska
Košice
Rožňava
Spišská Nová Ves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oficiálna stránka Finančnej správy SR