Platenie daní

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane a posielať na nové číslo účtu.

Variabilný symbol sa uvádza podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (Príloha č. 1 a Príloha č. 2).

Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN – GENERÁTOR/VALIDÁTOR.

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu Overenie prideleného OÚD

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

5XXXXX 8XXXXXXXXX / 8180
predčíslie označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód Štátnej pokladnice