Okresný úrad Levice – katastrálny odbor

Adresa
Terézie Vansovej 4, Levice
Telefón 036/2819461
E-mail sklvsk@skgeodesy.sk

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00