Okresný úrad Pezinok – katastrálny odbor

Adresa
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
Telefón 033/2817021
E-mail skpkrsk@skgeodesy.sk
Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00