Okresný úrad Stará Ľubovňa – katastrálny odbor

Adresa
nám. gen. Štefánika 6/531, Stará Ľubovňa
Telefón 052/2818803
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00