Okresný úrad Trebišov – katastrálny odbor

Adresa
Námestie mieru č.804, Trebišov
Telefón 056/2818401
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00