Okresný úrad Trenčín – katastrálny odbor

Adresa
Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411602
E-mail sktn@skgeodesy.sk

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00