Okresný úrad Trnava – katastrálny odbor

Adresa
Vajanského 2, Trnava
Telefón 033/2819001
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00