Okresný úrad Vranov nad Topľou – katastrálny odbor

Adresa
Kalinčiakova 878, Vranov nad Topľou
Telefón 057/2818871
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00