Okresný úrad Žiar nad Hronom – katastrálny odbor

Adresa
Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/2819 936, 045/2819 921
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00