KATASTRÁLNY ÚRAD

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez nutnosti osobnej návštevy. Katastrálny zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.


Vyhľadávanie podľa:

Mapa: Zobrazenie mapy


Katastrálne konanie

Formuláre

Dôležité odkazy

Kontaktné miesta
Bratislavský kraj

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec

Trnavský kraj

Dunajská Streda
Galanta
Piešťany
Senica
Trnava

Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Považská Bystrica
Prievidza
Trenčín

Nitriansky kraj

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa

Žilinský kraj

Čadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Žilina

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica
Brezno
Lučenec
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žiar nad Hronom

Prešovský kraj

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou

Košický kraj

Košice
Košice-okolie
Michalovce
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka katastrálneho portálu: www.katasterportal.sk

Tel.: 02/2081 6223
E-mail: katasterportal@skgeodesy.sk