Booking
Akciové letenky

MINISTERSTVÁ

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

Adresa: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5949 4111
Telefón 2: Fax: 02/ 5249 4794
E-mail: info@telecom.gov.sk

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

Adresa: Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Telefón: 02/ 5958 1111-2
Telefón 2: Fax: 02/5958 3048
E-mail: info@mfsr.sk

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Adresa: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Telefón: 02/ 4854 1111, 02/ 4333 4000
Telefón 2: Fax: 02/ 4333 7827, 02/ 4333 8604
E-mail: info@economy.gov.sk

MINISTERSTVO KULTÚRY SR

Adresa: Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Telefón: 02/20482 111
Telefón 2: Fax: 02/20482 174
E-mail: mksr@culture.gov.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR

Adresa: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Telefón: 02 / 44 25 03 20
Telefón 2: Fax: 02 / 442 532 42
E-mail: tlacove@mod.gov.sk

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

Adresa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5926 6111
Telefón 2: Fax: 02/ 59 266 311
E-mail: tlacove@land.gov.sk

MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR

Adresa: Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5975 1111
E-mail: okv@employment.gov.sk

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5937 4111
Telefón 2: 02/59374253, Fax: 02/5937 4335
E-mail: inform@education.gov.sk

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

Adresa: Župné nám. 13, 813 11 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5935 3111
Telefón 2: Fax: 02/ 5441 5952
E-mail: tlacove@justice.sk

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5094 1111
Telefón 2: Fax: 02/5094 4397
E-mail: tokmv@minv.sk

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5978 1111
Telefón 2: Fax: 02/ 5978 2213
E-mail: info@mzv.sk

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Adresa: Limbova 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5937 3111
Telefón 2: Fax: 02/ 547 77 983
E-mail: office@health.gov.sk

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Adresa: Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Telefón: 02/5956 1111
Telefón 2: 02/ 5956 2222 Fax: 02/ 5956 2222
E-mail: info@enviro.gov.sk