POLÍCIA

Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra SR. Spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku a odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov v súlade so  zákonom č. 73/1998 Z.z.  o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.


 Vybavenie dokladov

Štatistické prehľady

Dôležité odkazy

Kontaktné miesta
Bratislavský kraj

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec

Trnavský kraj

Dunajská Streda
Galanta
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava

Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Trenčín

Nitriansky kraj

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany

Žilinský kraj

Čadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Ružomberok
Žilina

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica
Brezno
Lučenec
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žiar nad Hronom

Prešovský kraj

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou

Košický kraj

Košice
Košice-okolie
Michalovce
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oficiálna stránka Ministerstva vnútra