Okresný úrad Banská Bystrica – odbor výstavby a bytovej politiky

Adresa
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Telefón 048/4306 410
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00