Okresný úrad Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky

Adresa
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Telefón 09610  46 485
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

 

Otváracie hodiny – Podateľňa
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00