Okresný úrad Košice – odbor výstavby a bytovej politiky

Adresa
Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón  (055) 6001 451
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00