Okresný úrad Nitra – odbor výstavby a bytovej politiky

Adresa
J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 310, 311
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00