Okresný úrad Prešov – odbor výstavby a bytovej politiky

Adresa
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Telefón 051/708 23 82
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00