Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky

Adresa
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Telefón 032/7411491
E-mail vystavba.tn@minv.sk

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00