Okresný úrad Trnava – odbor výstavby a bytovej politiky

Adresa
Kollárova 8, 917 02 Trnava
Telefón 033/5564329
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00