Okresný úrad Žilina – odbor výstavby a bytovej politiky

Adresa
Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Telefón 041/733 5999
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00