SÚDY

Súdnu moc v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky. Sústavu všeobecných súdov tvoria, Najvyšší súd Slovenskej republiky, krajské súdy (8), okresné súdy (54) a Špecializovaný trestný súd.


 Formuláre

 Formuláre – výživné

 Formuláre – platobné rozkazy

 Formuláre – správcovia

 Formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu

 Formuláre – obchodný register

Formuláre – exekútori

 Mediátor – mediácia

 Dôležité odkazy

 


Kontaktné miesta
Bratislavský kraj

Bratislava
Malacky
Pezinok

Trnavský kraj

Dunajská Streda
Galanta
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava

Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Trenčín

Nitriansky kraj

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Topoľčany

Žilinský kraj

Čadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Žilina

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica
Brezno
Lučenec
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žiar nad Hronom

Prešovský kraj

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Svidník
Vranov nad Topľou

Košický kraj

Košice
Michalovce
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oficiálna stránka: Ministerstvo spravodlivosti