ÚRAD PRÁCE

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.


Formuláre pre oblasť sociálnych vecí a rodiny

Formuláre pre oblasť služieb zamestnanosti

Dôležité odkazy

Kontaktné miesta
Bratislavský kraj

Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec

Trnavský kraj

Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Trnava

Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou
Handlová
Myjava
Nováky
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Stará Turá
Trenčín

Nitriansky kraj

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Štúrovo
Šurany
Topoľčany
Vráble
Zlaté Moravce

Žilinský kraj

Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Rajec
Ružomberok
Žilina

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen

Prešovský kraj

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Poprad
Prešov
Spišská Belá
Spišská Stará Ves
Stará Ľubovňa
Stropkov
Vranov nad Topľou

Košický kraj

Gelnica
Krompachy
Košice
Michalovce
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk