VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

V zmysle Zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 je poistencom hradená zdravotná starostlivosť z verejného zdravotného poistenia.


Formuláre pre poistencov

 Formuláre pre platiteľov poistného

 


Platenie poistného

Dôležité odkazy

 Kontaktné miesta

Stránka Všeobecnej zdravotnej poisťovne: www.vszp.sk