Okresný úrad Banská Bystrica – odbor živnostenského podnikania

Adresa
Štefánikovo nábr. 7, Banská Bystrica
Telefón 0910 907 333
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00