Okresný úrad Humenné – odbor živnostenského podnikania

Adresa
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Telefón 057/31 00 435, 057/31 00 436
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00