Okresný úrad Levice – odbor živnostenského podnikania

Adresa
Ľudovíta Štúra 53, 934 03 Levice
Telefón 036/6357720
E-mail ozpo.lv@minv.sk

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00