Okresný úrad Martin – odbor živnostenského podnikania

Adresa
Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Telefón 043/4131596, 043/4204241
E-mail ozpo.mt@minv.sk

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00