Okresný úrad Námestovo – odbor živnostenského podnikania

Adresa
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Telefón 043/ 558 14 52 kl 404, 402, 403, 408
E-mail ozpo.no@minv.sk

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00