Okresný úrad Senica – odbor živnostenského podnikania

Adresa
Vajanského 17, 905 01 Senica
Telefón 034/ 6987 212
E-mail ozpo.se@minv.sk

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00