Okresný úrad Žiar nad Hronom – odbor živnostenského podnikania

Adresa
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 0961642930
E-mail mail

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00