Okresný úrad Zvolen – odbor živnostenského podnikania

Adresa
Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen
Telefón 0961632930, 0961632931
E-mail ozpo.zv@minv.sk

 

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00